Analiza SWOT

analiza swot

Analiza SWOT to prosta i bardzo przydatna metoda analizy strategicznej. Pozwala znajdować czynniki i stawiać rekomendacje służące sukcesowi przedsięwzięcia.

Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych metod z zakresu analizy strategicznej i planowania. Jest bardzo uniwersalna i może być z powodzeniem stosowana w realizacji zarówno nowych przedsięwzięć jak i do rozwoju istniejących już przedsiębiorstw i organizacji.

Do czego służy analiza SWOT?

Celem analizy SWOT jest identyfikacja wewnętrznych cech i zewnętrznych czynników mających wpływ na sukces planowanego przedsięwzięcia lub skuteczność funkcjonowania istniejącego przedsiębiorstwa lub organizacji.

Analiza SWOT może posłużyć do zbadania wybranej firmy lub jej działu, stowarzyszenia czy fundacji, wybranej jednostki samorządowej czy instytucji edukacyjnej. Ale analizę SWOT można też zrobić dla bloga, podcastu czy kanału na YouTube, a nawet czyjejś indywidualnej sytuacji zawodowej. To bardzo uniwersalne narzędzie.

Analiza SWOT – co to takiego?

Analiza SWOT to inaczej analiza silnych i mocnych stron oraz analiza szans i zagrożeń. Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter składających się na nią elementów.

Na analizę SWOT składają się następujące elementy:

 • Silne Strony (Strengths) – czyli cechy dające przewagę nad innymi
 • Słabe Strony (Weaknesses) – czyli cechy niekorzystne względem innych
 • Szanse (Opportunities) – możliwości w otoczeniu, które mogą zostać wykorzystane
 • Zagrożenia (Threats) – elementy otoczenia, które mogą stanowić problem

Elementy te są zazwyczaj przedstawiane w postaci schematu

Wykorzystanie SWOT oznacza metodyczną analizę każdego z czterech elementów: najpierw przyglądnięcie się silnym stronom i poszukiwanie potencjalnych słabości, a następnie analiza otoczenia w poszukiwaniu możliwych do wykorzystania szans i potencjalnych problemów.

Istnieje też wersja analizy określana mianem analiza TOWS – który odwraca kolejność badania wychodząc od otoczenia: problemów i szans i dopiero wówczas przechodzi do analizy czynników wewnętrznych: silnych i słabych stron. 

Analiza SWOT – jak zrobić?

Analizę SWOT można zrobić indywidualnie ale bardzo dobrze sprawdza się też jako ćwiczenie grupowe, np.: podczas warsztatów strategicznych czy szkolenia zespołu. 

Wstępną analizę SWOT może zrobić każdy, kto ma ogólną orientację w danej dziedzinie. Ale jeśli jej wynik ma być podstawą jakichś decyzji to lepiej jest zrobić ją solidnie, opierając się na sprawdzonych danych i konsultując z ekspertami.

Przeprowadzenie analizy SWOT może składać się z następujących kroków:

 • Krok 1: Określ cel analizy SWOT
 • Krok 2: Przygotuj się: zapoznaj się z pomysłem przedsięwzięcia lub badanym przedsiębiorstwem czy organizacją oraz poznaj jej otoczenie
 • Krok 3: Przeanalizuj czynniki wewnętrzne: znajdź silne i słabe strony
 • Krok 4: Przeanalizuj czynniki zewnętrzne: znajdź szanse i zagrożenia
 • Krok 5: Zbierz wyniki analizy i przygotuj rekomendacje

Analiza SWOT – strategia działania na podstawie analizy

W wyniku analizy powstaje lista czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą mieć istotne przełożenie na sukces przedsięwzięcia czy możliwości rozwoju przedsiębiorstwa lub organizacji. Na tej podstawie można określić:

 • czy występuje przewaga silnych czy raczej słabych stron?
 • czy otoczenie jest przyjazne (więcej szans) czy może nieprzyjazne (więcej zagrożeń)?

Sytuacja jest inna jeśli przedsiębiorstwo ma dużo silnych stron i działa w przyjaznym otoczeniu, a inna jeśli widoczne są głównie słabe strony, a otoczenie jest pełne zagrożeń. W zależności od tego, które czynniki przeważają możliwe jest sformułowanie jednej z czterech podstawowych strategii działania:

 • Strategia agresywna – skupienie się na silnych stronach do wykorzystania możliwości, które daje otoczenie
 • Strategia konkurencyjna – zadbanie o wzmocnienie słabych stron korzystając z możliwości sprzyjającego otoczenia
 • Strategia konserwatywna – oparcie się na silnych stronach w celu przeciwdziałaniu zagrożeń płynących z otoczenia
 • Strategia defensywna – nastawienie na przetrwanie w sytuacji wewnętrznej słabości i nieprzyjaznego otoczenia.

Uświadomienie sobie sytuacji i wybór adekwatnej strategii może być pierwszym krokiem do większych zmian. Silna pozycja w sprzyjającym otoczeniu sprzyja rozwojowi. Wewnętrzna słabość przy nieprzyjaznym otoczeniu to na dłuższą metę droga do klęski. A to oznacza, że należy podejmować decyzje na rzecz rozwoju silnych stron i zmniejszania słabości, a także adekwatnego reagowania na szanse i wyzwania otoczenia. Analiza analizą – kluczowe jest działanie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *