Kategoria: XR

  • Rzeczywistość rozszerzona (XR)

    Rzeczywistość rozszerzona (XR)

    Co to jest rzeczywistość rozszerzona (XR)? Na czym polega różnica pomiędzy AR (agmented reality), VR (virtaul reality), a MR (mixed reality)?