Tag: gospodarka

  • Analiza danych: polska gospodarka w UE

    Analiza danych: polska gospodarka w UE

    Jaka jest pozycja polskiej gospodarki w Unii? Jak Polska wypada w porównaniu do innych dużych krajów Unii? Jaka jest struktura polskiej gospodarki? Czy Polska jest krajem rozwiniętym?

  • Największe media gospodarcze w Polsce

    Największe media gospodarcze w Polsce

    Skąd czerpać informacje o gospodarce? Najlepiej z prasy i internetu, które pełne są różnorodnych źródeł dedykowanych ekonomii, giełdzie, prawu, podatkom czy przedsiębiorczości